Översikt ServIT eHelpdesk version 6.4

Nu har vi officiellt släppt version 6.4 av ServIT eHelpdesk. Denna version innehåller bl.a. en helt ny funktion för att mäta kundnöjdhet via SMS, flera nya statistikfunktioner och en funktion för att hantera kalendern i vår app.

Funktion Beskrivning
NKI via SMS Möjlighet att skicka en länk till en webbenkät via SMS efter avslutat kundsamtal.
Nytt i vår app Möjlighet att stänga en kö eller att logga in- och ut agenter via app:en.
Nya telefonifunktioner Möjligheter finns nu till medlyssning, "agent whisper" och "barge in" under samtal.
Ny design på webbenkät Ny och mer flexibel design för att visa en egen webbenkät (i egen stil) för att mäta kundnöjdhet.
Bättre logik SMS Vi har förbättrat möjligheten att hålal tråden i ett ärende när dialog sker över SMS med kunden.
Ny funktion för utringning Möjlighet finns nu att ringa ut genom att sätta upp 2 separata ben, dvs genom att vi ringe rbåde agent och kund.
Kömonitor förbättrad Vi har lagt till några nya val vid konfigurering av egen kömonitor på webben och öppet/stängt markeras nu tydligt.
Mycket mera... Samt många andra små förbättringar/ändingar...

Förklaring:

(KL) - Ny klient måste användas (ladda hem den via webben)

(SIP) - Kräver ServIT IP-telefoni

Kontakta ServIT för mer information och för att aktivera nya funktioner