Översikt ServIT eHelpdesk version 6.3

Nu har vi officiellt släppt version 6.3 av ServIT eHelpdesk. Denna version innehåller bl.a. en helt ny funktion för kunskapsdatabas, flera nya statistikfunktioner och en ny webbaserad kömonitor.

Funktion Beskrivning
Kunskapsdatabas Möjlighet att skapa en kunskapsdatabas med inbyggd faq-funktion. Spara och återanvänd bra svar mot kunderna och mät effektiviteten av dessa.
Hantering av personliga köer Administration och hantering av personliga köer är nu smidigare.
Webbaserad kömonitor En ny och flexibel kömonitor, som körs i webbläsaren, för att visa köläget i realtid.
Ny hantering av bilagor Enklare hantering av bilagor i ärendehanteringen med "drag-and-drop" och förhandsgranskning.
Nya statistikfunktioner Nya summeringsmöjligheter i ärendestatistiken, funktion för att byta axlarna i grafiken. Möjlighet att spara urval för samtalsstatistik.
Hantering av köer på olika språk Möjlighet att sätta språk på kö resp. användare för att enklare matcha rätt språkkompetens om man har köer på flera språk.
Mycket mera... Samt många andra små förbättringar/ändingar...

Förklaring:

(KL) - Ny klient måste användas (ladda hem den via webben)

(SIP) - Kräver ServIT IP-telefoni

Kontakta ServIT för mer information och för att aktivera nya funktioner