Översikt ServIT eHelpdesk version 6.2

Nu har vi officiellt släppt version 6.2 av ServIT eHelpdesk. Denna version innehåller bl.a. gränssnitt mot Bank ID, DKIM kontroll för e-post, automatisk loggning av bearbetningstid för ärenden, samt mycket annat som har införts löpande under vår/sommar 2018.Funktion Beskrivning
Bank ID (KL) Möjlighet att verifiera personnummer för den som ringer in via Bank ID.
DKIM för e-post Utgående e-post från vårt ärendehanteringssystem kan nu innehålla DKIM nyckel. Detta gör det möjligt för en mottagare att verifiera att ett mail verkligen har skickats från den domän som står som avsändare.
Topplista i wallboard Här mäter man handläggare som löst flest ärenden, svarat på flest samtal, erhållit bäst NKI/NPS. Dessa värden sammanvägs och utgör grunden till en beräkning av en topplista över handläggarna
Automatisk tidrapportering Nu finns stöd för automatisk hantering av tidsåtgång för att lösa ett ärende. Det betyder att plattformen själv mäter hur lång tid handläggare jobbat med ett ärende.
Olika svar för NPS Om man mäter kundnöjdhet via SMS (Net Promotor Score) så kan vi skicka olika tack-texter beroende på kundens betyg.
Egna bilder på kontakter I vår CRM-del så kan man lägga in egna bilder på kontakterna. Detta som ett komplement till den automatiska funktionen som redan finns via Gravatar.
Editera flera kontakter Utökade funktioner för att ändra flera kontakter på en gång, t.ex. för att tagga dessa med nytt sökord eller ett språk.
Förbättrat nyhetsbrev Möjlighet att ta med länk för att läsa nyhetsbrev på webben och för att göra ett utskcik baserat på språk, m.m.
Mycket mera... Samt många andra små förbättringar/ändingar...

Förklaring:

(KL) - Ny klient måste användas (ladda hem den via webben)

(SIP) - Kräver ServIT IP-telefoni

Kontakta ServIT för mer information och för att aktivera nya funktioner