Översikt ServIT eHelpdesk version 6.1

Nu har vi officiellt släppt version 6.1 av ServIT eHelpdesk. Denna version innehåller ett nytt REST-api och stöd för GDPR-krav, samt ett antal nya saker, varav många har införts löpande under höst/vinter 2017.Funktion Beskrivning
REST-api Ett nytt gränssnitt finsn nu tillgängligt för att hämta (och uppdatera) data i ServIT eHelpdesk från externa system.
Stöd för GDPR Funktioner finns nu för att ta fram regsiterutdrag och för att anonymisera data för kunder.
Hantera HTML i e-posten Möjlighet finns nu att visa inkommande mail i HTML-format och att även formattera sina svar till kunden m.h.a. HTML.
Standardbibliotek för ljudfiler Om man vill kan man nu använda ett enhetligt standardpaket med grundläggande ljudfiler.
Fler funktioner för wallboard Nya möjligheter finns nu att skräddarsy sin egen wallboard och att visa en wallboard utan att vara inloggad som användare.
Ny chatt Vi har lanserat en första (enkel) version av vår nya chatt som har en modernare design och som följer standarden webrtc.
Handläggare i webben Funktioner för att vara handläggare i webben (utan klient) har förbättrats med funktioner för oliak paus, kundanpassning av vad som visas, hantering av återuppringning m.m.
Mycket mera... Samt många nya små förbättringar/ändingar såsom; återuppringning på inkommande nummer, tvingande klassifisering (KL), möjlighet till egna fält på företag i CRM, textanalys av inkommande e-post (hitta data i text) mm mm.

Förklaring:

(KL) - Ny klient måste användas (ladda hem den via webben)

(SIP) - Kräver ServIT IP-telefoni

Kontakta ServIT för mer information och för att aktivera nya funktioner