Översikt ServIT eHelpdesk version 5.9

Nu har vi officiellt släppt version 5.9 av ServIT eHelpdesk. Denna version består som vanligt av ett antal nya saker, varav många har införts löpande under perioden vinter/vår 2016.Funktion Beskrivning
Externa användare En ny funktion där man kan låta externa personer få tillgång till en begränsad inloggning för att se data/statistik för sitt företag eller sitt svarsställe.
Ni kan alltså låta en kund/partner få direkt tillgång till statistik och data i tjänsten som berör dem.
Telefonisttjänst Omfattande utveckling av funktioner för att hantera en telefonistplats, antingen för att driva en svarsservice eller för egen växelfunktion.
Filtrering av mail/ärenden Nya möjligheter att styra behandlingen av inkommande och befintliga ärenden enligt ett specificerat regelverk.
T.ex. kan man ge olika autosvar när man har öppet eller stängt, eller trigga ett larm om ett ärende ligger obearbetat för lång tid.
Uppstart chatt Nya möjligheter angående hur chatt startas. Man kan nu t.ex. direktstarta chatt utan att passera ett formulär.
Signatur på SMS Man kan nu sätta en signatur (personlig eller ej) på skickade SMS.
Wallboard Fler möjligheter att visa webbaserad nyckelinformation på skärmarna.
Sortering av köstaplar (KL) Köbilden som visas i klienten kan nu sorteras på antingen bokstavsordning eller enligt status/tid.
Synonymer För att göra sökning på kontakter i vår CRM-del kan man lägga in synonymer så att t.ex. en sökning på "karl" även ger träff på "carl", "calle" och "kalle".
Stega fram i listor Efter sökning på samtal/ärenden kan man nu stega fram (och tillbaka) i listan över utvald information.
Filtrera ljudfiler Om man har många köer så kan man nu enklare hantera ljudfiler genom att filtrera på en kö.
Regler för "ej svar" Man kan nu sätta olika regler för olika köer angående hur "ej svar" (handläggare svarar ej på tilldelat samtal) skall hanteras (paus eller utloggning).
Gemensam inloggning (KL) Om man är inloggad i klienten så kan man nu automatsikt ta upp webben med samma inloggning ("single-sign on").
Mycket mera... Samt många nya små förbättringar/ändingar såsom; hotprompts för chatt, nya rapporter/statistikfunktioner, bättre schemalagd hänvisning, urval i samtalslogg på "studsnummer", egen rubrik på chattfönstret, mm mm.

Förklaring:

(KL) - Ny klient måste användas (ladda hem den via webben)

(SIP) - Kräver ServIT IP-telefoni

Kontakta ServIT för mer information och för att aktivera nya funktioner