Översikt ServIT eHelpdesk version 5.8

Nu har vi officiellt släppt version 5.8 av ServIT eHelpdesk. Denna version består av ett antal nya saker, varav många har införts löpande under perioden sommar/höst 2015.Funktion Beskrivning
Wallboard En ny, webbaserad, wallboard finns tillgänglig för att visa nyckeltal i realtid för verksamheten.
Filtrering av mail/ärenden Flera nya möjligheter att styra behandlingen av inkommande ärenden, t.ex. baserat på avsändare och källa (mail, soc. medier, kontaktformulär).
Ny startsida Vi har ändrat översiktsidan för att visa nuläget på ett bättre sätt.
Behörighet Nya möjligheter för att sätta behörighet. Man kan nu sätta Ingen/Läs/Full behörighet på varje funktion.
NPS för chatt Möjlighet att aktivera nöjd kund-mätning för chatt.
Ärenden i app:en I vår app kan man nu även se basdata för pågående ärenden.
Svarstjänst Vidareutveckling av våra funktioner för svarstjänst med nytt gränssnitt och ny funktion för att koppla samtal.
Generell larmhantering Möjlighet att generera larm som skickas som SMS och/eller mail till mottagare hos kund. Larm kan triggas på olika saker som t.ex. inkommande mail på en jouradress, ingen inloggad vid öppet på en viss kö etc.
Integration ärenden/telefoni Möjlighet finns att autopausa handläggare i telefonin när man jobbar med inkommande mail/ärenden.
Tvinga fram val av uppringande nummer (SIP) Om man ringer ut via vår telefoni (SIP) kan man sedan tidigare välja vilket nummer man skall visas utåt. Nu kan man även tvinga fram ett aktivt val inför varje samtal.
SMS vid missad återuppringning (KL) Möjlighet finns att skicka ett SMS till kunder som begärt uppringning men som man sedan inte får tag i.
Styra samtal Möjlighet att låta en superuser styra samtal som finns i kö direkt till en utvald handläggare.
Mycket mera... Samt många nya små förbättringar/ändingar såsom; välja default avsändare för SMS, nya rapporter/statistikfunktioner, schemalagd hänvisning, sip funktion för automatiskt svar och funktion för att spela påringt i seåparat högtalare, mm mm.

Förklaring:

(KL) - Ny klient måste användas (ladda hem den via webben)

(SIP) - Kräver ServIT IP-telefoni

Kontakta ServIT för mer information och för att aktivera nya funktioner