Översikt ServIT eHelpdesk version 5.7

Nu har vi officiellt släppt version 5.7 av ServIT eHelpdesk. Denna version består av ett antal nya saker, varav många har införts löpande under perioden vinter/vår 2015.Funktion Beskrivning
Svarstjänst Vi har utvecklat våra funktioner för svarstjänst. Nu kan man på ett effektivt och bra sätt agera tillfällig växeltelefonist åt externa kunder via vår tjänst.
Koppling till twitter Nya versionen stödjer integration med twitter. Ni kan skapa ärenden utifrån givna sökningar och svara på tweets via systemet.
Engelskt gränssnitt Vi kan nu erbjuda våra kunder ett komplett gränsnitt på engelska.
Multipla SIP-trunkar Vi har lagt till stöd för att hantera telefontrafik för olika operatörer med parallella SIP-trunkar.
"Masterärende" I ärendehanteringen kan man registrera ett masterärende (huvudärende) som är kopplat till flera ärenden. På så sätt kan man hantera ett ärende som berör många kontakter effektivt.
Status på kontakter I CRM-delen kan man sätta status/frånvarobesked på kontakterna. Det kan updateras via webben eller från externt system via ett api.
Ärendehantering Många nya finesser som t.ex. att välja vilka bilagor som skall synas för kund och vilka som är interna. Ikoner finns nu för att tydligare visa status och källa på ärenden.
Uppringande nummer (SIP) Om man ringer ut via vår telefoni (SIP) kan man i mjukvarutelefonen välja vilket nummer man skall visas utåt.
Statistik Många nya funktioner och tillval har skapats. T.ex. nya summeringsmöjlgheter, mer detaljerad handläggarestatistik, snabbval av vanliga statistikperioder etc.
Alias Möjlighet att sätta ett fritt "alias" som visas i köbilder isf användarens ID.
Hotprompt (lavinbesked) Nu finns möjlighet att uppdatera tillfällig ljudfil via appen.
Strikt lösenordshantering Möjlighet finns att aktivera sträng lösenordshantering med tvång att byta lösenord regelbundet och att välja säkra lösenord.
"Trådning" i facebook Vi håller numera reda på vilken tråd som en kommentar har skrivits till på en postning på facebooksidans "wall". Man väljer då vilken "tråd" man svarar på om diskussionen har förgrenat sig.
Mycket mera... Samt många nya små förbättringar/ändingar såsom, hantering ljudfiler, fler parameterar och inställningar, flexiblare köhantering, mm mm.

Förklaring:

(KL) - Ny klient måste användas (ladda hem den via webben)

(SIP) - Kräver ServIT IP-telefoni

Kontakta ServIT för mer information och för att aktivera nya funktioner