Översikt ServIT eHelpdesk version 5.6

Nu har vi officiellt släppt version 5.6 av ServIT eHelpdesk. Denna version består av ett antal nya saker, varav många har införts löpande under vår-sommar 2014.Funktion Beskrivning
Koppling till facebook Nu stödjer vi integration med facebook. Ni kan koppla er sida/sidor på fb med ServIT:s ärendehantering. Inlägg och svar speglas då i ServIT eHelpdesk.
Webbklient Flera av de funktioner som bara fanns i Windowsklienten finns nu även via webben. T.ex. vidarekoppling, konferenskoppling, val av svarsgrupper och screenpopup.
Telemarketing (TM) och ringlistor Många förbättringar i TM modulen. Bl.a. mer stöd för att återrapportera utfall och ta fram statistik för detta.
Signaturer och svarsställe Bättre stöd för olika signaturer - allt från personliga, per svarsställe och generella. Även möjlighet att bädda in bilder i signaturen.
Externt gränssnitt för kunders kunder En kund som får återkoppling på ett ärende har nu via ett eget gränssnitt möjlighet att se sina tidigare ärenden och även statistik över dessa.
Larm Funktion för att markera/larma på ärende som ligger över gränsvärde för länge.
Bättre hantering ljudfiler på flera språk Förbättrade funktioner för att hantera ljudfiler på flera språk och funktion för att välja tillfälligt stängbesked på flera språk samtidigt.
Utökad statistik på handläggare Statistik finns nu för att se hur ofta en handläggare nekar att ta ett tilldelat samtal genom att inte svara/ge upptaget.
Hantera olika SLA Möjlighet finns nu att sätta olika mål (SLA) för hur snabbt ett ärende skall lösas baserat på svarsställe och/eller mall (typ av ärende).
Bättre realtidsbild över aktiva handläggare (KL) Bilden för att visa aktuell status på inloggade handläggare i klienten är kompletterad så att man kan se namn i klartext och telefonnummer handläggaren är inloggad med.
Mycket mera... Samt många nya förbättringar/småsaker såsom, ny rapport, flexiblare köhantering, bättre prestanda mm mm.

Förklaring:

(KL) - Ny klient måste användas (ladda hem den via webben)

(SIP) - Kräver ServIT IP-telefoni

Kontakta ServIT för mer information och för att aktivera nya funktioner