Översikt ServIT eHelpdesk version 5.5

Nu har vi officiellt släppt version 5.5 av ServIT eHelpdesk. Denna version består av en mängd nya saker, varav en del har införts löpande under sensommar-höst 2013.Funktion Beskrivning
Bättre vidarekopplings- och konferensfunktionalitet (KL) En handläggare kan, oavsett vilken telefoni man har, vidarekoppla eller koppla upp konferens till tredje part. Detta kan göras både från webben och i klienten.
Adressbok från vårt CRM (KL) Sök telefonnummer i ServIT CRM vid vidarekoppling, konferens för handläggarna. Gäller även direktsamtal via vår SIP-telefoni.
NPS - Net Promotor score NPS är en metod att mäta kundlojalitet. Efter avslutat samtal skickas SMS till kund där denna kan svara på hur nöjd han var.
SLA ärendehanteringen Bättre och mer omfattande s tatistik i ärendehanteringen, bl.a. med SLA och servicemål.
Snabbsök Snabbsökruta för att snabbt hitta kontakter eller ärenden.
Bättre chatt Hantera nya/olika chattexter med automatik i köskriptet. Utökad språkhantering.
Mycket mera... Samt många nya förbättringar/småsaker såsom, ny rapport, flexiblare köhantering, bättre prestanda mm mm.

Förklaring:

(KL) - Ny klient måste användas (ladda hem den via webben)

(SIP) - Kräver ServIT IP-telefoni

Kontakta ServIT för mer information och för att aktivera nya funktioner