Vår produkt

Alla våra avancerade funktioner levereras över nätet som en molntjänst. Ingen hårdvara krävs såsom egna servrar eller telefonväxlar. Enkel och okomplicerad driftsättning. Behåll ert kundtjänstnummer och koppla det till vår tjänst eller få ett nytt nummer av oss. Kom igång snabbt utan investeringskostnader och utan avtal med långa uppsägningstider.

ServIT eHelpdesk är ett:

  • Komplett och skalbart system för att köa, prioritera och fördela inkommande samtal/kundkontakter
  • En lösning som ger er kontroll och möjlighet till uppföljning av er helpdesk/kundtjänst
  • System med stor flexibilitet att ha handläggare aktiva var som helst: på jobbet, lokalkontoret, mobilt eller i hemmet
  • Integrerat system för ärendehantering/CRM med screen popup och ifyllda kunduppgifter för att effektivisera handläggarnas arbete

Stödjer kundkontakter via olika media såsom

Telefonkö

Chatt

E-post

Webb

SMS

Facebook

Twitter

Stöd för kringtjänster som

Ärendehantering

Kundregister (CRM)

Svarstjänst

Ringlistor (TM)

IP-telefoni (SIP)


Läs mer

  • Övergripande systembeskrivning (4 sidor, pdf): [ Läs ]
  • Översikt för ärendehantering och CRM (5 sidor, pdf): [ Läs ]
  • Översikt för CallCenter (4 sidor, pdf): [ Läs ]
  • Översikt för Chatt (3 sidor, pdf): [ Läs ]
  • Översikt för Svarstjänst (4 sidor, pdf): [ Läs ]
  • Översikt för TeleMarketing (3 sidor, pdf): [ Läs ]

Hjälpsidor i vår tjänst